Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Outdoor Connection, Hovvejen 3, Træden 8740 Brædstrup, CVR-nr. 18824639

Outdoor Connection henholder sig til nedenstående handelsbetingelser. Det er deltagerens eget ansvar at have læst og sat dig ind i, samt accepteret nedenstående betingelser inden turen/kursets start. Vær opmærksom på at vilkårene nedenfor er en del af den aftale du indgår med Outdoor Connection når du melder dig på en af deres ture eller kurser. Læs derfor vilkårene inden du tilmelder dig.

1. Forbehold

 1. Vi tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl
 2. Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer forårsaget af kursændringer, skatter og afgifter, samt andre ændringer, som vi er uden indflydelse på

2. Betaling

 1. Ved bestilling betales altid kursets/turens fulde pris
 2. Alle priser er opgjort i danske kroner

3. Deltagerinformation

 1. Alle praktiske oplysninger omkring kurset/turen, såsom mødetid og -sted, eventuel pakkeliste samt andre praktiske oplysninger fremsendes til deltager på mail efter betaling af kurset
 2. Du bør gennemgå det fremsendte materiale og straks gøre opmærksom på eventuelle fejl eller uoverensstemmelser

4. Aflysning af kurset/turen

 1. Såfremt det enkelte kursus ikke får den fornøden tilslutning, kan vi aflyse kurset eller foreslå tilrettede vilkår
 2. Annullerer vi turen, meddeler vi dig dette straks og tilbagebetaler hele det indbetalte beløb.

5. Afbestillingsbetingelser

 1. For ethvert kursus gælder at der er 14 dages fortrydelsesret, dog vil der blive trukket et administrationsgebyr på 150 kr.
 2. Ved afbestilling frem til 30 dage før afholdelse af kurset, vil 50 % af kurset blive tilbagebetalt. Afbuddet skal fremsendes skrifteligt til Outdoor Connection og er gældende fra den dag det er i Outdoor Connections i hænde
 3. Afbestilles kurset mindre end 30 dage før afholdelse vil kursusgebyret ikke blive tilbagebetalt
 4. Der ermulighed for at overdrage kurset/turen til en anden person som opfylder kravene for deltagelse på kurset/turen. Ønskes dette at gøre dette, skal det omgående meddeles til Outdoor Connection.

6. Delvis udnyttelse af arrangement

 1. Udeblives der fra et arrangement, eller udnyttes kun dele af de inkluderede elementer, kan godtgørelse ikke påregnes

7. Deltagernes ansvar

 1. Deltagerne skal rette dem efter gældende regler og anvisninger givet af instruktører, og andre, som har forbindelse med kursets gennemførelse. Tilsidesættes disse forpligtelser i væsentlig grad, kan vi udelukke deltageren fra fortsat deltagelse, respektivt forhindre, at vedkommende påbegynder kurset. I sådanne tilfælde finder ingen refunderinger sted, og ekstra udgifter påhviler deltageren.
 2. Optræder der mangler hos vore instruktører eller leverandører, har deltageren pligt, til på stedet, at rette henvendelse til vor repræsentant, der vil rette fejlen. Løses problemet ikke, bør deltageren skriftligt indhente en bekræftelse herpå som dokumentation ved en eventuel reklamation
 3. Vi gør opmærksom på, at du som deltager i vores aktiviteter, deltager på eget ansvar og risiko
 4. Ansvar for private egendele i forhold til skader eller tab påhviler deltageren og Outdoor Connection kan ikke drages til ansvar for dette
 5. Deltagelse i Outdoor Connections kurser foregår på eget ansvar og risiko og deltageren er derfor selv ansvarlig for at have en forsikring der dækker de aktiviteter som der deltages i, samt dækker i tilfælde af, at deltageren er skyld i andres tilskadekomst eller tab
 6. Er du i tvivl om du er har den rette dækning af aktiviteten, du deltager i, bedes du kontakte dit forsikringsselskab inden tilmelding

8. Outdoor Connections ansvar

 1. Lider deltageren tab eller skade som følge af vore fejl eller mangler på kurset, begrænses vort ansvar til at omfatte dette
 2. Vi er helt fritaget for skader, der rammer en deltager, og som er forårsaget af katastrofer, strejker og andre hændelser, som er af force majeureagtig karakter, eller som er forårsaget af deltagerens egen forsømmelighed
 3. Outdoor Connection er i besiddelse af en ansvarsforsikring og den lovpligtige passagerforsikring som gælder til søs.

9. Rekalmation

 1. Eventuel reklamation skal være os i hænde senest 30 dage efter kursets afslutning. Søgsmål mod os skal anlægges ved dansk domstol eller afgøres ved voldgift. Ethvert krav mod os skal reguleres efter dansk ret.